GDPRGDPRVi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer samt kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera din roll med oss i Teatergruppen Dramatörerna.


Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas till dess att dom anses vara oväsentliga för föreningen, alternativt tills du själv ber oss ta bort alla dina uppgifter.


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Studieförbundet Vuxenskolan då all vår verksamhet bedrivs som studiecirklar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Henrik Fagelberg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@dramatorerna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Senaste nytt:


2020-03-24

Viktig information om kommande

produktoner och Coronasituationen. Läs mer här


2020-02-15
Inspelning av dokumentären

om förlisningen av Per Brahe


2020-01-20

Filmquiz och improvafton


2020-01-12

Inspelning av reklamfilm för 

vikingarestaurangen

"Valhalla Grill och Restaurang" i Örebro


Se filmen här


2019-11-19

Dramatörerna håller bokquizz

och improv under Läsfest.


2019-11-16

Dramatörerna håller bokquizz

och improv under Läsfest.